Sonucu Daralt
Kategori
(x)İktisat Tarihi
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 192 kayıt bulunmuştur Gösterilen 180-200 / Aktif Sayfa : 10
 %  10
Tatbiki İktisat
Global Dünya olarak nitelenen gelişmenin işletme hayatı üzerindeki etkisi irdelenirken, strüktür tahlilli içinde Türkiyede dışa açılmanın etkileri bu bağlamda yapılması gerekenler, benzeri üç ülkenin enflasyonla mücadele örnekleri ışığında Türkiye tipi enflasyon ele alınıyor. Bölgesel gelişme ve GAP, Türkiyemizin gecikmiş gündem konuları olan kentleşme ve çevre konuları kitapta geniş kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.
20.84 TL. 23.15 TL.
Tükendi
 %  10
Başarılı İş Gelişimi
Organizasyonlar bugünün acımasız dünyasında varolmak ve gelişmek dahası ileriyi görmek istiyorlar. İşin çerçevesini belirleyen ve gelecekteki faaliyetler için yapıcı bir plan sağlayan, düzenli olarak iyi yazılmış iş planları bu konuda onlara yardımcı olacaktır. Başarılı İş Planları; ticari ve finansal bölümlerin hedeflerini belirleyerek planı son haline getirirken süreci aşama aşama tamamlamayan bir rehber niteliğindedir. Bu içerik size bir defada kazanan bir iş planı yaratmak konusunda ihtiyacınız olan tü
2.16 TL. 2.4 TL.
Tükendi
 %  10
İşletme Matematiği
Son otuz yıl içinde global ekonomi kavramı büyük önem taşımaya başlamış, dünyanın uzak köşelerindeki fakir ülkeler ekonomik odak noktaları haline gelmiş, bilgisayar kullanımı en küçük işletmelere kadar yayılmış, haberleşme teknolojisi, bilgi alışverişi ve karar verme poresesinde zaman ve uzaklık kavramları kökten değimiştir. Bütün bu gelişmeler işletme problemlerine yeni boyutlar eklemiş, daha karmaşık hale getirmiştir. Sistematik düşünme yeteneğinin geliştirilmesi, ancak köklü matematik eğitimi ile mümkünd
9 TL. 10 TL.
Tükendi
 %  10
Muhasebe Tarihi; Cilt 1
Osmanlı öncesi Türk devletlerinin muhasebe kayıt kültürünü anlatmaktadır.
15.3 TL. 17 TL.
Tükendi
 %  10
Stratejik Maliyet Yönetimi; Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar
İçinde bulunduğumuz yeni yüzyılda zaman ve mekan farkını ortadan kaldıran bilgi teknolojisi, etkisini her alanda hissettirmektedir. Esas itibariyle ekonomik, sosyal ve teknolojik değişim ile ortaya çıkan küresel rekabet ortamının başlıca stratejisi maliyet liderliği olmuştur. Maliyet liderliğine (maliyet azaltım hedefine) ulaşan firmalar ise, pazar payını ve kârlılığını artırmıştır. Söz konusu küresel rekabet düzeni yeni üretim ortamlarını gerekli kılarak maliyet ve yönetim muhasebesi sistemlerini etkilemiş
9 TL. 10 TL.
Tükendi
 %  10
İslami Kimlik; Mücadele ve Muhasebe
Yaşadığımz ülkede yılladır çok farklı yöntemler ve araçlar kullanılarak ortaya konulan düşüncelerin, çabaların, eylemlerin, oluşturduğu bir birikim mevcut. Ama aynı zamanda tüm bu birikimi kimlik düzeyinde sahih; ilkesel açıdan tutarlı ve hedefler noktasına geliştirici bir manzara sunmuyor bizlere. Niçin böyle? Neden egemenleri korkutan bu manzara, içinden bakanlarda yeterince bir itminan duygusu oluşturmuyor? Şüphesiz bu sorular sürekli gündemimizde olması gereken sorular. Daha önemlisi bu zemini tartışara
11.66 TL. 12.96 TL.
Tükendi
 %  10
Bağımsız Denetim
Bu kitap, politik kitap olarak değil, lisans ve lisans ve lisansüstü düzeyinde ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında ABD'ndeki denetim standartları temel alınmıştır. Bu çalışmanın denetim mesleği ile ilgili kişilere de yararlı olacağı umulmuştur. (Önsöz'den)
13.5 TL. 15 TL.
Tükendi
 %  10
Genel Muhasebe; Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları
İÇİNDEKİLER *BİRİNCİ KISIM: MUHASEBEYE GİRİŞ *İKİNCİ KISIM: AKTİF HESAPLAR *ÜÇÜNCÜ KISIM: PASİF HESAPLAR *DÖRDÜNCÜ KISIM: GELİR TABLOSU HESAPLARI KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER VE VERGİ DIŞI İNDİRİMLER VE GELİRLER *BEŞİNCİ KISIM: NAZIM HESAPLAR *ALTINCI KISIM: HATALAR VE DÜZELTME YOLLARI *YEDİNCİ KISIM: TEMEL MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI *SEKİZİNCİ KISIM: MUHASEBE PROBLEMLERİ
45 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  10
Türk Devletleri| Muhasebe Tarihi; Tanzimattan Cumhuriyete
Tanzimattan-Cumhuriyete Osmanlının çift yanlı kayıt düzenine geçmesini, dünyada muhasebenin bilim olma aşamasıyla birlikte incelemektedir.
28.8 TL. 32 TL.
Tükendi
 %  10
Muhasebe Tarihi; Cilt 4
XX. Yüzyılda Türkiye muhasebe tarihi ve muhasebe eğitimi, dünya muhasebe tarihi ile ele alınmaktadır.
33.3 TL. 37 TL.
Tükendi
 %  10
KDV Hakkında En Çok Tartışılan Sorular; 57 Örnek Çalışma
1. İndirilemeyecek KDV 2. Binek otomobil alım satımında KDV uygulaması 3. Jeep ve arazi taşıtı alımında ödenen KDV nin indirimi 4. KDV tevkifatı ve uygulama örnekleri 5. Yapım işlerinde KDV tevkifatı uygulaması 6. Güncel KDV oranları 7. Ortaktan alınan kredinin faizi için KDV hesaplanması 8. Leasing (finansal kiralama) işlemlerinde KDV oranı 9. KDV uygulamasında ihracat istisnası 10. Yüklenilen KDV içeriğine eklenebilecek harcama ve alımlar 11. KDV iadesin
29 TL. 32.22 TL.
Tükendi
 %  10
Üretim Yönetimi
İşletme Yönetiminin temel işlevlerinden olan, Üretim Yönetimi, gerek imalat gerekse hizmet sektöründe çalışan yöneticilerin bilgi sahibi olması gereken bir alandır. Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında daha verimli, ekonomik ve kaliteli bir üretimin gerçekleştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Üniversitelerin işletme bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin ve endüştrideki uygulayıcıların ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanan bu kitap, üretim sistemlerinin tasarımı, üretim planlaması ve kont
16.65 TL. 18.5 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 192 kayıt bulunmuştur Gösterilen 180-200 / Aktif Sayfa : 10