Sonucu Daralt
Kategori
(x)SMMM Kitapları
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 61 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
SMMM Staja Başlama Soru Bankası
Tamamı çözümlü tamamı özgün ve orijinal ? Finansal muhasebe ? Maliyet muhasebesi ? Şirketler muhasebesi ? Muhasebe standartları ? Muhasebe standartları ? Finansla tablolar analizi ? Ekonomi maliye ? Meslek hukuku ? Vergi hukuku ? Ticaret hukuku ? İngilizce ? Türkçe ? Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi ? Matematik ? Borçlar hukuku
85.5 TL. 95 TL.
 %  10
SMMM Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımlı Maliyet Muhasebesi
1. Maliyet Muhasebesine Giriş 2. Direkt İlk Madde Malzeme Gideri 3. Direkt İşçilik Gideri 4. Genel Üretim Giderleri 5. Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri 6. Sipariş Maliyet Yöntemi 7. Safha Maliyet Yöntemi 8. Birleşik Üretim 9. Standart Maliyet Yöntemi 10. Çeşitli Konular Uygulamalar Ek Çözümler
39.6 TL. 44 TL.
Staja Yeterlilik sınavını geçen ve üç tam yıl staj süresini tamamlayan meslek mensubu adayları, 7 farklı dersten oluşan yeterlilik sınavına tabii olmaktadır. Bu kitap Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarına Yeterlilik sınavlarında Vergi Mevzuatı ve Uygulaması dersi için hazırlanmıştır. Yeterlilik sınavında Vergi Mevzuatı ve Uygulaması dersinde çıkmış sınav soruları dikkate alındığında; a) Sözel sorular b) Sayısal sorular olmak üzere iki tip soru sorulmaktadır. Sözel sorular olarak kanun maddesi sorulmakt
52 TL.
 %  10
Üstadım SMMM Yeterlilik Hukuk
Genel yetenek Özel hukuk Borçlar hukuku Ticaret hukuku İdari Yargı hukuku İcra hukuku İş hukuku Sosyal güvenlik hukuku
25.2 TL. 28 TL.
 %  10
SMMM Staja Başlama; Tamamı Çözümlü 10 Deneme Sınavı
Tamamı Çözümlü 10 Deneme Sınavı Soru Formatına % 100 Uygun Tamamı Özgün Sorular Deneme Soruları Çözümler
58.5 TL. 65 TL.
SMMM Staja Başlama Borçlar Hukuku Çözümlü Soru Bankası Seti SMMM Staja Başlama Görüntülü Çözümlü Soru Bankası 2 DVD + Rehberlik DVD Yeni smmm staja başlama soru formatına uygun olarak hazırlanmıştır.Tamamı çözümlü, özgün ve orjinal sorulardan oluşan SMMM Staja Başlama Soru Bankası Eğitim Seti
23.15 TL.
SMMM Staja Başlama Finansal Tablolar Analizi Çözümlü Soru Bankası Seti SMMM Staja Başlama Finansal Tablolar Analizi Görüntülü Çözümlü Soru Bankası 2 DVD + Rehberlik DVD Yeni smmm staja başlama soru formatına uygun olarak hazırlanmıştır.Tamamı çözümlü, özgün ve orjinal sorulardan oluşan SMMM Staja Başlama Soru Bankası Eğitim Seti
23.15 TL.
SMMM Staja Başlama Çözümlü Soru Bankası Görüntülü Eğitim Seti SMMM Staja Başlama Görüntülü Çözümlü Soru Bankası 47 DVD + Rehberlik DVD Yeni smmm staja başlama soru formatına uygun olarak hazırlanmıştır.Tamamı çözümlü, özgün ve orjinal sorulardan oluşan SMMM Staja Başlama Soru Bankası Eğitim Seti
156.48 TL.
 %  10
SMMM Staja Giriş Soru Bankası
FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE STANDARTLARI MALİYET MUHASEBESİ FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ MUHASEBE DENETİMİ01 MESLEK HUKUKU VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BORÇLAR HUKUKU TİCARET HUKUKU EKONOMİ - MALİYE TEK DÜZEN HESAP PLANI
18 TL. 20 TL.
 %  10
Marksist İktisat El Kitabı; Temel Kavramlar
Marx´ın iktisat teorisi ve devrimci öğretisinin bütünü, 150 yılı aşkın bir süredir kapitalist ideologların amansız saldırıları altında. Oysa modern dünyayı anlamak isteyenler için Marksist ekonomi politiğin vazgeçilmez bir önemi var. İlk kez Marx´ın açığa çıkarmış olduğu eğilimler, modern kapitalizmin geçirdiği bütün değişmelere karşın, etkili olmaya devam ediyor. Temel tanımlardan oluşan bu el kitabı, Marksist ekonomi politiği incelemeye girişenlere yardımcı olmak üzere hazırlandı. Marksist İktisat El Kit
10.8 TL. 12 TL.
 %  10
SMMM Yeterlik Sınavları İçin Muhasebe
SMMM Yeterlilik Sınavları için Muhasebe isimli bu kitapta, muhasebe mesleğine giriş sınavlarının ikinci aşaması olan Yeterlilik Sınavı'nda yer alan Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Tablolar Analizi ve Muhasebe Denetimi dersleri uygulamalı şekilde anlatılmaktadır. Aynı zamanda, geçmiş dönemlerde yapılan sınavlarda çıkmış sorulara benzer sorular çözülerek konular pekiştirilmektedir.
38.7 TL. 43 TL.
 %  10
Makro İktisat Grubu; Çözümlü ve Konu Anlatımlı Soru Bankası
KPSS-Müfettişlik-Uzmanlık-Denetçilik ve Benzeri Sınavlara Yönelik Makro İktisat Para ve Banka Uluslararası İktisat İktisadi Büyüme ve Kalkınma İktisadi Düşünceler Tarihi Türkiye Ekonomisi Bu kitap, özellikle A grubu sınavlara hazırlanmayı kendine amaç edilenlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Mikro İktisat Grubu ve Makro İktisat Grubu olmak üzere iki ayrı kitap halinde hazırlanan çalışmalarımızın elinizdeki serisi Makro İktisat Grubu başlığını taşımakta olup; makro iktisat, para ve banka, uluslara
33.3 TL. 37 TL.
 %  10
Küreselleşme İdeolojisinin Sonu
Bu kitapta, alışılmış pür liberal ve küreselleşmeci görüşlere itirazlar vardır. Fakat bu yapılırken, söz konusu itirazların değil, tam tersine pür liberal ve küreselleşmeci görüşlerin temel iktisat bilimiyle bağdaşmayan özellikleri gösterilmeye çalışılmıştır. Başka bir deyişle, pür liberal politikalara karşı olmanın geleneksel iktisat bilimine karşı olmak anlamına gelmediğini, tam tersi bir anlama geldiğini ortaya koymaya çalıştım. Bu, bugüne kadar pek fazla denenmemiş bir çaba olarak ta görülebilir. Aykırı
9 TL. 10 TL.
 %  10
Marx´ın Değeri; Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik
Kapitalizmin belalısı Karl Marx´ın temel yapıtları ve özellikle de Kapital´i, çağdaş kapitalizmi anlamaya ve açıklamaya yeterli mi? Neoklasik iktisatçılar ve ister neo olsun, ister post, liberaller bir kenara ayrıldığında; Marksizmin komşuluğunda yer alan yeni Hegelciler, Sraffacılar, postkeynesçiler, yeni Ricardo´cular, Yeni Yorumcular vb. geliştirdikleri eleştirilerle, onun kapitalizmi açıklama gücüne yeni bir şeyler katabildiler mi? Yoksa, Marksizmin asıl kaynaklarını ve yöntemini, Kapital´in temel
10 TL. 11.11 TL.
 %  10
Yenilik ve Ulusal Rekabet Gücü
Özet: Bu anlamda bu kitabın iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, “ulusal rekabet gücü” açısından “yenilik” faktörünün önemini ortaya koymaktır. İkincisi ise, Türkçe literatürde detaylı bir şekilde incelenmeyen yenilik göstergeleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunmak ve bu göstergeler açısından Türkiye’nin durumunu karşılaştırmalı bir şekilde incelemektir. Bu çalışmada, “yenilik” ve “rekabet gücü” göstergeleri yabancı literatürde yer alan tüm ayrıntıları ile ele alınmış; her bir gösterge açısından
11.25 TL. 12.5 TL.
 %  10
Yeni İktisat Politikaları ve Yenilik İktisadına Eleştirel Yaklaşım
Özet: Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde yeni ekonomi ve gelişimi üzerinde durulmuş ve yeni ekonomi olarak tanımlanan sürecin karakteristik özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde yeni ekonomi ile neo-liberal küreselleşme süreci arasındaki ilişkiler analiz edilmiş ve geleneksel iktisat politikalarından farklı olarak kimi politika önerilerine yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde AR-GE harcamaları, patent başvuruları ve teknolojik yenilikler gibi yenilik ikt
15.75 TL. 17.5 TL.
 %  10
Çalışma Mevzuatı Külliyatı
Çalışma Mevzuatı Külliyatı; çalışma hukukuna kaynaklık eden yazılı kaynaklardan oluşmaktadır. Çalışmada, normların hiyerarşisi ve hukuk değeri dikkat alınarak; çalışma hukukunun kaynağını oluşturan iş yasaları, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler ve tebliğler belli bir tasnif çerçevesinde hazırlanmıştır. Temel iş kanunlarının tamamı gerekçeli olarak ele alınmıştır. Özellikle yasaların kabul süreci ve kabul edildiği tarihin değer yargılarını anlama adına, gerekçeler bütün ekleri ile birlikte
38.7 TL. 43 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 61 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1